SI / EN

Nov Interreg projekt - H2greenFUTURE (Interreg SLO-AUT)

Regionalna razvojna agencija Zasavje bo kot projektni partner sodelovala v Interreg projektu z naslovom H2greenFUTURE (Interreg SLO-AUT). Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za kemijo, v projektu pa sodelujejo še štirje partnerji iz Slovenije in Avstrije. Projekt se bo izvajal v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija in je usmerjen v reševanje izzivov podnebnih sprememb z razvojem in integracijo zelenih vodikovih tehnologij.

V projektu H2GreenFUTURE si bo Regionalna razvojna agencija Zasavje skupaj s partnerji prizadevala za razvoj, integracijo in uporabo vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji. Cilj projekta je postaviti temelje za t.i. čezmejni inovacijski ekosistem, ki bo spodbujal razvoj vodikovih tehnologij s sodelovanjem vseh relevantnih akterjev. Da bi ohranili naravno okolje in biodiverziteto, kot ju poznamo danes, je bistvenega pomena zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter prilagoditev gospodarstva in družbe novim nizkoogljičnim tehnologijam, kot so vodikove tehnologije. Razvoj tovrstnih tehnologij zahteva celovito ukrepanje vseh akterjev.

V okviru projekta bodo izvedene različne aktivnosti. Vzporedno s pilotno-demonstracijskimi aktivnostmi, s katerimi bodo projektni partnerji identificirali pravne, varnostne in tehnološke ovire, ki onemogočajo razvoj vodikovih tehnologij na čezmejnem območju, bodo potekala prizadevanja za vzpostavitev zakonodajnega okvirja za spodbujanje tovrstnih investicij in lažji prodor vodikovih tehnologij na trg. Z namenom ozaveščanja in prenosa znanja med raziskovalnimi institucijami in industrijo bodo razvili celovito bazo vodikovih tehnologij, ki bo dopolnjevala obstoječo B2B platformo Centra za vodikove tehnologije (H2GreenTech Hydrogen Centre) ter razvili specializirane programe usposabljanja za tehnično in raziskovalno osebje v podjetjih ter prilagojeno vsebino za relevantne študijske programe in delavnice za študente.

Projekt H2GreenFUTURE bo temeljil na stalnem čezmejnem sodelovanju vseh partnerjev in intenzivnem posvetovanju z relevantnimi deležniki. Za dosego ciljev bodo uporabljeni inovativni pristopi, kot so pilotno-demonstracijske dejavnosti, regulativni peskovnik ter kombinacija digitalnega in tradicionalnega izobraževanja. Posebnost projekta je tudi usklajenost z Akcijskim načrtom za razvoj vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji, ki je bil predlagan v okviru projekta H2GreenTech (Interreg SI-AT). S projektom H2GreenFUTURE bodo izvedeni ključni ukrepi, ki so nujni za uspešen razvoj in učinkovito uporabo vodikovih tehnologij.

Regionalna razvojna agencija Zasavje si prizadeva za integracijo vodikovih tehnologij v zasavski regiji. Agencija od januarja 2023 sodeluje s svetovalnim podjetjem Element Energy iz Velike Britanije, ki ji nudi tehnično pomoč pri razvoju konceptov. Pomoč je pridobila na razpisu programa Clean Hydrogen Partnership. Prizadevanja agencije so usmerjena v vzpostavitev treh različnih demonstracijskih primerov proizvodnje in uporabe zelenega vodika v zasavski regiji. S sodelovanjem v projektu H2GreenFUTURE bo okrepila kompetence na tem področju, identificirala razvojne priložnosti, prakse, sodelovala pri inoviranju, predvsem pa vzpostavila odlične povezave z vodilnimi organizacijami na področju najsodobnejših tehnologij.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.