SI / EN

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA PODJETJA IZ HRASTNIKA, TRBOVELJ IN RADEČ


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 17.4.2020 v Uradnem listu št. 54/2020 ter na svoji spletni strani, objavilo  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020.

Z razpisom bo MGRT sofinanciral začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki bodo povezana z:

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
- diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala;
- bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti

Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest
 
Višina razpisanih sredstev znaša 681.747,00 EUR, višina nepovratnih sredstev pa lahko znaša najmanj 10.000 EUR oz. največ 100.000 EUR


Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

- stroški nakupa strojev in opreme;
- stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja; 
- stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme
 

Več o razpisnih pogojih, upravičenih prijaviteljih, ki morajo na dan oddaje vloge imeti na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto in bodo investicijo izvedli na upravičenem območju, najdete tukaj.


Razpis je odprt do 18.5.2020.


Prijaviteljem svetujemo, da se za več informacij in ob odločitvi za prijavo obrnejo na RRA Zasavje (lucija.vasiljevic@rra-zasavje.si), kjer vas bomo redno obveščali o morebitnih spremembah, ki lahko nastanejo v času odprtja razpisa.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.