SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019 v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja
23
Jan

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019 v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Predmet javnega vabila: Predmet povabila je izbor podjetniških in poslovnih dogodkov,  v katere se bo agencija vključila kot nacionalni partner. Kot podjetniški ali poslovni dogodek se štejejo konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih so udeležencem ponujena dodatna znanja, izmenjave izkušenj in predstavitve dobrih podjetniških praks.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je izbor vsaj 10 dogodkov, na katerih bo agencija v letu 2019 partnersko sodelovala v vlogi nacionalnega partnerja.

V okviru letošnjega partnerstva agencija želi posebno pozornost nameniti dogodkom, ki bodo v svoje programske vsebine vključili tudi tematike, namenjene promociji ponovnega začetka. Ta tematika je tesno povezana z usmeritvijo Evropske komisije glede promocije ponovnega začetka v podjetništvu, kar je tudi ena od prednostnih usmeritev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V ta namen naj bi predlagatelji dogodkov v eno od tematik vključili tudi pozitivno promocijo ponovnega začetka, kjer je glavni poudarek na sporočilu, da je podjetniška pot učenje in nova spoznanja. Mnogo podjetnikov namreč ne uspe s svojim prvim podjetniškim podjemom, jim pa znanje in izkušnje, ki so jih pridobili z novimi poskusi omogočajo kasnejši uspeh. Vključitev te tematike je lahko izvedena v obliki pogovora, okrogle mize ali druge vrste predstavitev.

Pogoji za sodelovanje: Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, društva registrirana v Republiki Sloveniji in zavodi, ki v zadnjih treh letih kontinuirano izvajajo dogodke s podjetniškimi vsebinami in na katerih je bilo v posameznem letu na posameznem dogodku vsaj 70 udeležencev iz navedenih ciljnih skupin.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi samo en dogodek, ki ga organizira v letu 2019.

Dogodki pravnih ali fizičnih oseb, ki so namenjeni samopromociji prijavitelja niso predmet tega javnega povabila.

Prijava:
Prijave morajo prispeti na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, Ljubljana, najkasneje do 4. februarja 2019, do 13. ure.

Dodatne informacije:
Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom sprejemajo le pisno na e-naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si.

Odgovore na vsa vprašanja, ki morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo prijav, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija javno objavila na spletni strani agencije.

Več o povabilu lahko najdete na tem naslovu.