SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu MAISON&OBJET
09
May

Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu MAISON&OBJET


Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu MAISON&OBJET, ki bo potekal od 6. do 10. septembra 2019 v Parizu, Francija.

Sejem MAISON&OBJET velja za enega vodilnih sejmov na svojem področju in je namenjen predstavitvi sodobnega oblikovanja, interierjev in sorodnih vsebin.
To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), ter podjetjem ki niso registrirana po zgoraj navedenih področjih, vendar bodo na sejmu razstavljala produkte oz. dejavnosti, ki so v tesni povezavi z lesno - predelovalno industrijo. 
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmu MAISON&OBJET:
  • izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
  • poskbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
  • namenila finančna sredstva v predvideni višini 50.000 EUR za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.


Podjetja, ki se bodo predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmu MAISON&OBJET, krijejo stroške:
  • postavitve razstavnega prostora,
  • prevoza eksponatov in ostale stroške.

Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja.
Prijave sprejemajo do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo. Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 17. maj 2019.
 
Podjetja se lahko prijavijo s spletno prijavnico, ki jo lahko najdejo na tem naslovu.
 
Dodatne informacije: 
Matjaž Rovan na tel. št.: 01 53 09 828;  e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si