SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019«
08
Mar

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019«

Namen razpisa je spodbuditi partnerstva iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Cilj razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Z vključevanjem v partnerstva si bodo podjetja izboljšala možnosti pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tujih trgih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Rok za prijavo: 9.5.2018

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov:partnerstva2018@spiritslovenia.si.

Razpisno dokumentacijo in več o razpisu najdete na tem naslovu.