SI / EN

Javni poziv za imenovanje PREDSTAVNIKA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET ZAVODA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZASAVJE

Na podlagi šestega odstavka 9. člena Statuta javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, objavlja Regionalna razvojna agencija Zasavje javni poziv za imenovanje
 
PREDSTAVNIKA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET ZAVODA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE ZASAVJE
 
Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje (v nadaljevanju svet zavoda agencije) je sestavljen iz šestih predstavnikov občin ustanoviteljic (občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi), predstavnika zaposlenih na agenciji in predstavnika zainteresirane javnosti. Slednjega v svet zavoda imenuje Svet Zasavske regije, ki ga sestavljajo župani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, in sicer izmed kandidatov, prijavljenih na javni poziv za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga objavi agencija.

Na javni poziv se lahko prijavijo vse polnoletne osebe. V prijavi morajo navesti:
  • svoje osebne podatke,
  • naslov in telefonsko številko, na kateri so dosegljivi,
  • morebitni elektronski naslov,
  • doseženo izobrazbo in pridobljene delovne izkušnje.
V prijavi je potrebno navesti še, zakaj želijo sodelovati kot predstavnik zainteresirane javnosti v svetu zavoda agencije.

Prijave morajo biti poslane na elektronski naslov agencije info@rra-zasavje.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na navedeni elektronski naslov do 25.02.2020.

Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 083 849 500.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Javni poziv je na voljo za prenos tukaj.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.