SI / EN

Javna obravnava predloga Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Zasavske regije

11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), v nadaljevanju ZSRR-2, določa delovanje razvojnega sveta regije (v nadaljevanju svet). Drugi odstavek 11. člena določa, da svet ustanovijo občine v regiji z aktom o ustanovitvi, kjer se določi seznam sodelujočih občin, sestava ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacija dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo sveta.

Skladno s 6. členom ZSRR-2 v Zasavsko razvojno regijo 1. 1. 2021 prehaja občina Litija. Vsled tega je potrebno sprejeti nov Odlok ustanovitvi sveta, ki ga sestavljajo člani vseh štirih občin Zasavske razvojne regije od 1. 1. 2021 dalje.

Osnovni cilj in namen sprejema navedenega odloka je uskladitev ustanovitve, delovanja, imenovanja članov Razvojnega sveta regije z veljavno zakonodajo ter vključitev občine Litija v regijsko strukturo odločanja, skladno s 6. členom ZSRR-2.

V prvo javno obravnavo je dan predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Zasavske regije. 

Občinski svetovi (OS) občin bodo predlog obravnavali na sejah dne:
OS Občine Hrastnik: 24. 9. 2020 
OS Občine Trbovlje: 23. 9. 2020
OS Občine Zagorje ob Savi: 29. 9. 2020
OS Občine Litija: 28. 9. 2020


Predloge in popravke predloga navedenega odloka lahko pošljete na info@rra-zasavje.si (najkasneje do 14. 10. 2020) ali preko kontaktov občin.

Dokumenti


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.