SI / EN

Hibridni projektni management za inovacije v turizmu

Regionalna razvojna agencija Zasavje se je v lanskem letu pozitivno odzvala povabilu Razvojnega centra Srca Slovenije, da se kot pridruženi partner priključi projektu HyPro4ST. Projektna prijava na razpisu Erasmus+ za vzpostavitev sodelovanja na področju turizma je bila uspešna. HyPro4ST je sicer okrajšava za naslov projekta Inovacije v trajnostnem turizmu skozi hibridni projektni management.

Namen projekta je doprinos k pozitivnim družbenim in trajnostnim učinkom v turističnem sektorju ter izgradnja skupnih transnacionalnih aktivnosti, ki ponujajo priložnosti za spodbujanje inovacij in napredka z združevanjem virov in poznavanja trgov v hitro spreminjajočem se svetu. Cilj projekta je vzpostavljanje novih delovnih mest s področja trajnostnega in hibridnega projektnega vodenja v sektorju trajnostnega turizma, usposabljanj strokovnjakov za trajnostno, hibridno, digitalno, kreativno in podjetniško usmerjanje projektov ter pomoč pri lajšanju izgube delovnih mest, neenakosti in drugih tveganjih ter izgradnji nabora talentov, ki jih lahko turistični sektor pridobi za prihodnjo rast.

Projekt se nanaša tudi na nadgradnjo usposobljenosti izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanj na področju visokošolskega izobraževanja v želji, da bi se prilagodili potrebam na trgu dela v turizmu. Ključna vloga RRA Zasavje v projektu bo implementacija in uporaba rezultatov projekta ter prispevek k aktivnostim za promocijo vodenja projektov na področju trajnostnega turizma pri ustreznih institucijah in turističnih ponudnikih na območju Zasavja.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.