SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Danes v Trbovljah o Regijski štipendijski shemi Zasavje
24
Oct

Danes v Trbovljah o Regijski štipendijski shemi Zasavje

RRA Zasavje je danes organizirala Informativni dogodek: Regijska štipendijska shema Zasavje.

Dogodek je bil namenjen vsem delodajalcem, ki jih zanima vključitev v shemo, ali pa so vanjo že vključeni.

RRA Zasavje shemo izvaja od šolskega/ študijskega leta 2016/2017 dalje, z njo pa želi vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti že izkazal za uspešnega.

RŠS Zasavje se izvaja na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija, od začetka izvajanja sheme pa je vanjo vključenih 18 delodajalcev in 28 štipendistov.

Zanimanje delodajalcev za sofinanciranje kadrovskih štipendij je iz leta v leto večje, saj se je število vključenih delodajalcev in štipendistov iz leta v leto povečevalo za približno polovico.

RRA Zasavje s shemo stremi k naslednjim ciljem:
-    prispevati k dvigu izobrazbene ravni v regiji,
-    znižati strukturno brezposelnost,
-    bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela,
-    povezati potrebe delodajalcev po kadrih in smeri izobraževanja študentov in dijakov,
-    spodbujanje vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Zasavje.

RŠS Zasavje je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRA Zasavje) in državo (Ministrstvom RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ). RŠS Zasavje se izvaja na podlagi Zakona o štipendiranju ter Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

Za izvajanje RŠS Zasavje v obdobju 2016 – 2022 Evropski socialni sklad prispeva 80%, MDDSZ pa 20% sredstev.

Delodajalci, ki se dogodka niste uspeli udeležiti, več o Regijski štipendijski shemi Zasavje najdete v tej rubriki, več o aktualnem Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019, pa na tej povezavi.

Več informacij:
info@rra-zasavje.si
0838 49 500