SI / EN

Celoten Program HRT 2013-2020 zasavskima občinama prinesel več kot 16 milijonov EUR


Zaključki se ponavadi delajo ob koncu leta, vendar smo bilanco Programa HRT 2013-2020 izjemoma prihranili za začetek leta 2021.

Začetki Programa segajo v leto 2013, ko so aktivnosti v sklopu Programa potekale še pod okriljem Regionalnega centra za razvoj (RCR). Tako RCR, kot tudi nova Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki je pričela z delom leta 2016, s tem pa prevzela tudi naloge RCR,  sta izvajali ter promovirali Ukrep 1 – Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo.

Pod tem ukrepom najdemo šest instrumentov, od katerih so štirje podjetjem neposredno prinašali povratna in nepovratna sredstva, druga dva (Podjetno v svet podjetništva ter Promocija območja privabljanja tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa) pa sta predstavljala podporno okolje na eni strani za bodoče podjetnike, na drugi strani pa za tiste izkušenejše, ki si želijo prodreti na tuji trg ali investirati v zasavsko regijo.

Izkupiček štirih instrumentov- mikrokrediti (Slovenski podjetniški sklad), ugodna razvojna posojila (Slovenski regionalno razvojni sklad), subvencije za zagon podjetij (Slovenski podjetniški sklad), subvencije za spodbujanje investicij (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), je v sedemletnem obdobju za občini Hrastnik in Trbovlje znašal 8.696.427,36 EUR.  Podjetja so največ črpala z naslova nepovratnih sredstev (4.988.848,66 EUR) medtem ko so bila bolj previdna pri pridobivanju povratnih sredstev (3.707.578,70 EUR).

Najbolj popularen razpis je bil skoraj vsakoletni razpis za spodbujanje začetnih investicij (MGRT), medtem ko so nova podjetja najraje črpala iz naslova razpisa subvencij za zagon podjetij (Slovenski podjetniški sklad).
Nataša Medvešek iz Trbovelj, se je na razpis P2R - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih prijavila, ker je imela občutek da ima zanimiv produkt ter še veliko novih idej, ki bi jih težko uresničila sama v tako kratkem času, zato se ji je zdela pomoč v obliki razpisa idealni naslov. Pri tem doda: ' Razpisna sredstva pridejo prav, če imaš resno idejo, v katero boš vložil ves svoj čas in denar, da uspe.Tako so razpisna sredstva le dodatek, ki ti omogočajo, da pogumno začneš svoj projekt, ga razširiš ter postaviš na višji nivo v krajšem času, kot bi ga sicer.' 

Poleg zgoraj omenjenih instrumentov je RRA Zasavje izvajala tudi program Podjetno v svet podjetništva. V letih 2017 – 2020, odkar se ga je izvajalo v sklopu naše agencije (pred tem RCR) je štirimesečni program uspešno zaključilo 80 udeležencev. Program po številu samozaposlitev oz. zaposlitev meri kar 72,5 % uspešnost, kar kaže na to, da so se udeleženci, opremljeni z novimi kompetencami hitro in uspešno znašli na trgu dela.

Med njimi je tudi Kaja Bučar, ki je svojo podjetniško pot začela v letu 2020, ravno s pomočjo programa. O programu pravi: 'Program PVSP je izjemna priložnost, da podjetništvo spoznaš z vseh zornih kotov in se ga lotiš profesionalno ter tako nastopiš tudi na trgu - samozavesten, pripravljen in konkurenčen. Izpostavila bi zelo širok spekter znanj, ki smo jih prejeli od predavateljev, ki svoja znanja uporabljajo tudi v praksi in so nam zato lahko zelo nazorno in plastično ta znanja predali. Predvsem pa podpora mentorjev v programu, ki so nam bili za vsa vprašanja vedno na voljo, nam pomagali ali nas dodatno povezali s strokovnjaki.'


Znotraj Promocije območja privabljanja tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa smo uredili evidenco praznih prostorov ter posredovali ponudbe in informacije o primernih prostorih tako tujim, kot tudi domačim investitorjem. Priložnosti smo predstavljali tudi v tujini, največkrat na Poljskem, kjer so potekali gospodarski in industrijski forum s številno mednarodno udeležbo. Od leta 2017 smo bili skupaj z ostalimi razvojnimi agencijami soorganizator dogodka SeeMeet, dvodnevnega B2B srečanja v JV Evropi, ki je vsako leto gostilo več kot 100 podjetnikov iz več kot 10-ih držav.

Čeprav je programa HRT uradno konec, s tem pa se v okviru tega zaključujejo tudi aktivnosti na TID pa smo se v drugi polovici lanskega leta uspešno vključili v Regionalno skrbništvo na področju internacionalizacije in tujih neposrednih investicij, ki poteka pod okriljem Spirit, tako da se zgoraj omenjene aktivnosti še vedno nadaljujejo.


Program HRT pa ni sestavljen zgolj iz zgoraj omenjenih instrumentov. Pod okriljem drugih institucij (Zavod za zaposlovanje, Finančna uprava Republike Slovenije, MGRT, MDDSZ, MzI,) so se izvajali tudi Ukrepi:

  • Povračilo plačanih prispevkov za delodajalca
  • Davčne olajšave za zaposlovanje
  • Davčne olajšave za investiranje
  • Spodbude za trajnostni razvoj podeželja
  • Prometna in energetska infrastruktura

Skupno znotraj ostalih ukrepov so podjetja in organizacije iz Trbovelj in Hrastnika pridobila 7.401.018,501 EUR.
Tako izkupiček celotnega programa oz. vseh ukrepov za obe zasavski občini znaša več kot 16 milijonov EUR.

Kljub temu, da je Zasavje po letu 2020 izvzeto iz uredbe o (obmejnih) problemskih območij pa regija veliko upov polaga v Sklad za pravični prehod, iz katerega bo slovenskim premogovnim in energetsko intenzivnim regijam v tej finančni evropski perspektivi na voljo preko 248 milijonov EUR.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.