SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Bliža se januarski rok za ugodna razvojna posojila
09
Jan

Bliža se januarski rok za ugodna razvojna posojila

Podjetja, ki se želijo prijaviti na Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2, lahko to storijo še do 25.1.2019, kar je hkrati tudi zadnji rok za prijavo na predhodno omenjeni razpis. 

Predmet razpisa, ki spada pod okrilje Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, povezanimi z: 

- vzpostavitvijo nove poslovne enote;
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
- diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala ali
- bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeni stroški so:

Nakup nepremičnin:

- objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori;

Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:

- pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,
- stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,
- stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.

Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):

- pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2012. Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi. 

Nakup nematerialnih naložb:

- vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

Več o javnem razpisu najdete tukaj

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih - BP2, spada pod Ukrep 1 - Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki je del Programa HRT 2013-2020