SI / EN

Akademija RRA GIZ v Zasavju

Serija srečanj strokovnjakov iz regionalnih razvojnih agencij, ki potekajo pod okriljem Akademije RRA GIZ, se je 8. novembra 2023 nadaljevala v Zasavju. Regionalna razvojna agencija Zasavje je udeležencem akademije predstavila delovanje Centra za pravični prehod, Mehanizem pravičnega prehoda in izvajanje tehnične pomoči v praksi. "Kolegom iz drugih agencij smo predstavili izvajanje aktivnosti v okviru Sklada za pravični prehod, sodelovanje z organom upravljanja MKRR in drugimi posredniškimi telesi, promocijo pravičnega prehoda, informiranje, soupravljanje in sodelovanje pri razpisih," je povedal strokovni sodelavec Centra za pravični prehod Zasavja Kristijan Adamlje.

"Naš model soudeležbe pri upravljanju evropskega sklada in izvajanja tehnične pomoči na ravni regije, ki ga je kot primer dobre prakse izpostavila tudi Evropska komisija, bi lahko prenesli na soupravljanje ostalih evropskih skladov in na izvajanje tehnične pomoči tudi v drugih regijah," je prepričan direktor RRA Zasavje Jani Medvešek. "Na podlagi izkušenj in dolgoletne prakse smo si v razvojnih agencijah edini, da je treba krepiti vlogo regionalnih razvojnih agencij pri strokovnem usmerjanju razvojnih procesov in razširitvijo področja naših zadolžitev."

Udeleženci tokratne akademije so si v galeriji Medija, na sedežu RRA v Zagorju ob Savi, ogledli likovno razstavo zasavskih avtorjev, nato pa nadaljevali obisk z ogledom podjetja Skitti, ki je tesno povezano s procesom pravičnega prehoda. Direktor podjetja Sergej Smrkolj je predstavil ambiciozne načrte družinskega podjetja, ki poleg dela na področju laserskega razreza in proizvodnje kovinskih delov intenzivno podpira inovativne projekte in je ves čas usmerjeno v sodelovanje z globalnimi poslovnimi partnerji.

Združenje RRA GIZ je ustanovilo Akademijo RRA, da bi še okrepila sodelovanje in izmenjavo znanj med razvojnimi agencijami. Dvanajst razvojnih agencij ima namreč zaposlenih več kot 220 strokovnjakov na področju regionalnega razvoja - Akademija tako postaja platforma, kjer strokovnjaki za regionalni razvoj izmenjujejo znanja za nadgradnjo kompetenc ter vzpostavitev močne mreže med agencijami.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.