SI / EN
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
17
May

JAVNI RAZPIS MNZ ZA IZVAJANJE PROJEKTA "(RE)INTEGRACIJA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI"

Vrednost razpisa: 54.600,00 EUR

Rok prijave: 17. 5. 2018

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2018 do 2020 za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.
Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
  • so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo za nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07)
ali
  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za notranjo varnost.


Povezava: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2812
Konec razpisa: 17.05.2018